Puutarhanhoidon työmenetelmät

Kuten edellisellä sivulla jo todettiinkin, niin puutarhanhoidossa käytetään monenlaisia työmenetelmiä, kuten maanparannusta, maan muokkaamista, kalkitusta sekä lannoitusta. Edellä mainittujen työmenetelmien lisäksi myöskin istutus, kylvö sekä kastelu ovat tyypillisiä puutarhanhoidossa tehtäviä työmenetelmiä. Tälle sivulle on koottua lisätietoja näihin erilaisiin työmenetelmiin liittyen.

Maanparannus sekä kompostointi työmenetelminä

Maanparannus on eräs tärkeimmistä puutarhanhoitoon liittyvistä työmenetelmistä. Pyrittäessä tähän tavoitteeseen, on tärkeää sekoittaa maaperään jotakin toista maalajia. Toimimalla tällä tavoin maaperästä saadaan viljelyyn sopivaa.
Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää savimaan parannusta. Savimaan rakennehan on kovin tiivistä. Kun savimaahan lisätään vaikkapa hiekkaa, tulee savimaasta aikaisempaa ilmavampaa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että hiekka on huomattavasti karkeampaa kuin savimaa.

Maanparannuksessa on mahdollista hyödyntää myöskin kompostia tai maalajeja, jotka ovat eloperäisiä. Ilmavuus on tärkeää pidettäessä yllä kompostia. Miten sitten voidaan varmistaa, että komposti pysyy ilmavana? Tähän on olemassa aivan yksinkertainen konsti – kompostin ilmavuus voidaan nimittäin varmistaa siten, että ensimmäiseksi kompostiin laitetaan risuja. Tämän niksin lisäksi kompostiin on tärkeää lisätä toisinaan jotakin kuivaa ainesta, mikä auttaa pitämään kompostin ilmavana.

Kalkitus työmenetelmänä

Kalkitus on puutarhanhoidossa yleisesti käytetty työmenetelmä. Tämä johtuu siitä, että liian hapan maa tarvitsee kalkitusta. Miten kalkitus sitten käytännössä tehdään? Ensinnäkin kalkitus tarkoittaa kalkitusaineen lisäämistä maahan. Mistä sitten tällaista kalkitusainetta saa? Kaupasta on mahdollista ostaa kalkkijauhetta sekä tuhkaa, joita voi käyttää maan kalkitsemiseen.

Maan muokkaus työmenetelmänä

Myös maan muokkaus on tärkeä työmenetelmä puutarhan menestymisen ja kukoistuksen kannalta. Milloin sitten maata tulisi muokata? Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen: Suomessa syksy ja kevät ovat maan muokkaamisen aikaa.
Miksi sitten on niin kovin tärkeää muokata maata? Maan muokkaaminen on tärkeää, koska sen avulla pyritään lisäämään maaperän ilmavuutta. Syysmuokkaus on tärkeää, koska sen avulla puutarhuri pyrkii lisäksi sekoittamaan edellisestä kasvukaudesta jääneet kasvijätteet maaperään. On erityisen tärkeää, että puutarhuri tekee kevätmuokkauksen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa heti kun maa on kuivanut lumen jäljiltä.
Nyt saatat pohtia, millaisia työvälineitä käytetään maata muokattaessa? Maan muokkauksessa käytettävät välineet ovat melko yksinkertaisia: jyrsin, lapio ja puutarhahara ovat tyypillisiä tässä työmenetelmässä käytettäviä työvälineitä.

Lannoitus työmenetelmänä

Lannoitus on erittäin tärkeää kasvien hyvinvoinnille. Kasvit tarvitsevat hiiltä, happea, vetyä, typpeä, fosforia, rikkiä, kalsiumia, kaliumia sekä magnesiumia. Osan ravinteista kasvi saa maasta, minkä lisäksi se saa maasta myös hivenaineita. Tarpeellisia hivenaineita ovat muun muassa mangaani, rauta, sinkki, kupari sekä kloori. Tarpeellisten ravinteiden turvaamiseksi maahan lisätään asianmukaisia lannoitusaineita. Seoslannoitteet ovat yleisimmin käytettyjä lannoitteita. Tällaiset seokset sisältävät monia erilaisia ravinteita. Maahan on myös mahdollista lisätä ravinteita yksitellenkin. Tätä varten on mahdollista valita yksiravinteinen lannoite. Ravinteita kasvi saa sekä lehtien että juuriston avulla. On siis mahdollista käyttää myös lehtilannoitusta. Tällöin kasvin lehdille ruiskutetaan ravinneliuosta.

Viljavuustutkimus on toimenpide, joka auttaa selvittämään maan ravinnepitoisuuden. Tutkimusta varten maasta voidaan ottaa näytteitä. Näytteitä tulee ottaa ympäri viljelyaluetta. Näytteitä tulee ottaa kymmenen ja ne tulee ottaa noin 20 senttimetrin syvyydestä. Viljavuuspalvelu tutkii otetut näytteet.

Kasvinsuojelu työmenetelmänä

Kasvitautien sekä tuholaiseläinten torjunta on tärkeä osa puutarhansuojelua. Tätä voidaan kutsua kasvinsuojeluksi. Toisinaan puutarhuri pyrkii suojelemaan kasvejaan myös rikkakasveilta. Kasvinsuojelussa voidaan käyttää sekä biologisia, että kemiallisia keinoja.

Puiden ja pensaiden leikkaaminen työmenetelmänä

Kun puut ja pensaat ovat nuoria, niitä on hyvä leikata. Tämä auttaa niitä haarautumaan myöhäisemmässä vaiheessa tehokkaammin. Alussa puita ja pensaita kannattaa leikata vain hieman, koska jos niitä leikkaa liikaa, saattaa tämä aiheuttaa vesiversoja. Jos puut ja pensaat ovat jo iäkkäitä, voi leikkaus auttaa tuomaan niille uudenlaista elinvoimaa. Kun leikataan hedelmäpuita, pyritään säilyttämään puiden satoisuus mahdollisimman pitkään.